Mivercon Security Forum

Volledige versie: Het sluiten van Threads
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Als een log opgelost is, of er wordt al een gehele tijd geen feedback meer gegeven op een log, dan gaan deze op slot.
Dit om te voorkomen dat anderen in diezelfde thread gaan posten met een soortgelijk probleem.
Dus, begin altijd een nieuwe thread met je log... en ga daarin verder totdat het opgelost is.

Indien je toch nog problemen zou ondervinden met je log, terwijl je thread al op slot is gedaan... stuur dan een PM naar mij of naar één van de andere moderators om die thread terug te openen. Daar gaan we dan in verder.
Koppelingen